Uit de praktijk – Vertrouwen

Uit de praktijk – Vertrouwen 639 639 De Krachtige Cirkel - Praktijk rondom verlies en rouw
Een jonge vrouw meldde zich aan. Ze vertelde dat haar leidinggevende haar had aangesproken en had gezegd dat ze haar gedrag richting collega’s moest veranderen. Van een aantal collega’s voelde dit als een dolksteek in de rug. Ze was het vertrouwen in de mensen om haar heen kwijt. Na een aantal gesprekken en opdrachten kreeg ze inzicht in haar eigen gedrag. Toen werd haar duidelijk dat ook háár gedrag van invloed was op de anderen. Ook dit hoort bij ons werk: inzicht geven in gedrag van jezelf en van anderen.